Nhà hàng Việt Thái - Windsor

Verified

Cần đầu bếp full/part-time biết ra hàng cơm bún phở, biết xào càng tốt. Xin liên lạc: (647) 280-3508(647) 588-2778

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT