Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nhà hàng Việt Nam - Mississauga

Cần full/part- time (Weekdays/Weekends). Nam phụ bếp có kinh nghiệm ra phở. Và nam chạy bàn.Xin gọi Kim Tín: (519) 967-9640 or nhà hàng (905) 629-9559

error: Content is protected !!