Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nhà hàng Việt Nam

Verified

Location in Highway 7 & Weston Rd. Cần người ra hàng cơm, bún, phở và xào. Cần nữ chạy bàn có kinh nghiệm và biết tiếng anh. Xin gọi: (647) 823-9371

error: Content is protected !!