TIN CẬP NHẬT

Nhà Hàng Phở Yonge / Steeles

Cần nam phụ bếp biết ra hàng xào chút ít, không cần kinh nghiệm nhiều, sẽ training, xin liên lạctại tiệm: 100 Steeles Ave. West Hay gọi anh Hà: (416) 816-2373

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT