Cần người biết xào, nướng, làm từ thứ hai-thứ sáu, full-time, việc làm lâu dài, trả lương cao.Xin gọi: (416) 832-9903 (647) 866-2909