Nhà Hàng Ở Ajax

Cần nam nữ phụ bếp và chạy bàn, làm full/partime, nếu ở vùng Scarborough sẽ pick up. Xin gọi: (647) 780-9758