Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nhà Hàng Nhật Aichi Japan

Cần nam làm full-time, không cần kinh nghiệm. Biết tiếng Anh, tiệm trong Mall Jackson Square Hamilton, 2 King St West, #1 Hamilton, L8P 1A1. Xin gọi Lài:(226) 500-0749(289) 389-5234

error: Content is protected !!