Nhà hàng B’s Kitchen fine Vietnamese Cuisine cần tuyển phụ bếp, chạy bàn có kinh nghiệm, full/partime, nhanh nhẹn, vui vẻ biết tiếng Anh. Có thể đưa đón Jane/Sheppard or Finch. Xin gọi: (647) 299-8720