Nhà Hàng Khu Scarborough

Cần nam nữ chạy bàn biết tiếng Anh và phụ bếp, biết ra hàng cơm bún phở nhanh nhẹn, biết xào càng tốt, làm full/part- timeXin gọi: (647) 770-6757

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!