Nhà Hàng Bò 7 Món

Verified

Cần waitress có kinh nghiệm, biết lấy order, làm cashier, làm sinh tố, full-time. Phụ bếp có kinh nghiệm part timeXin gọi:(647) 339-9903 (647) 348-8199

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT