TIN CẬP NHẬT

Newmarket - Keswick

Verified

Cần thợ nails kinh nghiệm, lương bao over ăn chia tùy theo tay nghề, thợ chân tay nước, busy store, khách trắng, việc ổn định, đưa đón Vaughan, Jane/Finch (chợ Kiến Hưng), gọi hôm nay, ngày mai đi làmXin gọi: (905) 476-2688Sau 9PM: (647) 215-7799

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!