Thời Báo Vietnamese Newspaper

Newmarket

Cần nam nữ thợ nails gấp, biết bột & tay chân nước, bao lương $100-$120/ng. hoặc ăn chia 6/4, công việc lâu dài, tiệm đông khách, khu da trắng, tip caoXin gọi: (289) 763-5028 (905) 235-4818

error: Content is protected !!