Thời Báo Vietnamese Newspaper

Newmarket

Cần sang tiệm nail, 6 bàn, 6 ghế, 2 phòng wax, 2 washroom, rộng 1600 sqft, trong plaza, khu thị tứ. Cần gấp thợ nails làm full timeXin gọi: (289) 221-5001(905) 235-4533

error: Content is protected !!