Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nam thanh niên du học,

Muốn lấy vợ Canada! Nữ sinh du học, muốn lấy chồng Canada. Phải biết nói tiếng Quảng Đông.Email: Huynhquanca@yahoo.ca

error: Content is protected !!