Nails Zone - Milton

Cần gấp thợ nails kinh nghiệm, biết everything full/part-time, bao $130/ngày tuỳ theo tay nghề hơn ăn chia 6/4, tiệm busy, khách sang, tip hậu.Xin gọi Susan: (905) 864-0966 Phong: (647) 701-7028