Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails & Spa - Niagara Falls

Tiệm trong Plaza đường chính, 5 bàn, 4 ghế, 2 phòng massage và facial. Khách sang, tip hậu, chủ về hưu. Xin gọi: (905) 510-3888( 647) 688-5767

error: Content is protected !!