Nails Spa Aurora!!!

Cần thợ móng giỏi, bao $150-$180 over 6/4. Income$1100-$1500. Cần thợ chân tay nước có kinh nghiệm làm eyelashes extensions $100- $120. tiệm nhiều móng và shellac. $TIP$ rất cao. Jane/ FinchXin gọi: (416) 567-4617

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!