TIN CẬP NHẬT

Nails Spa Aurora

Verified

Cần thợ móng giỏi, bao $150-$180 over 6/4, income$1100-$1500. Cần thợ chân tay nước kinh nghiệm làm eyelashes extensions $100-$120, tiệm nhiều móng và shellac, tip cao, Jane/ FinchXin gọi: (416) 567-4617

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!