Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails Shop - Burlington - New

Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm, biết làm everything, bao lương $1000/wk. trên ăn chia 6/4, tiệm busy, làm từ thứ 2 đến thứ 7, đóng cửa Chủ Nhật và Holidays.Xin gọi: (905) 541-3242(905) 315-8462

error: Content is protected !!