Nails in Waterloo

Verified

Cần gấp thợ nails làm chân tay nước, và thợ làm bột ăn chia tùy theo tay nghề, làm full/part-time, tiệm giá cao và tip tốt, nếu không có kinh nghiêm sẽ chỉ dẫn riêng. Xin gọi: (226) 750-3666Text Anna (647) 705-6681

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT