Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails For You - York Town

Cần thợ full/part-time, đưa đón ở Hwy 410- Brampton. Tiệm đông khách, khu da trắng, giá cao, tip hậu, income cao. Nhận học viên, ưu tiên du học sinh. Xin gọi: (905) 598-6323

error: Content is protected !!