Nails for You - Lakeshore / Cawtra

Verified

Cần thợ Nails full/part-time biết everything, bao lương $120/ngày, over ăn chia 6/4. Tiệm sang, típ cao.Xin gọi Rose: (647) 962-5228or Annie: (647) 330-4488

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT