Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails For You - Georgian Mall

In Barrie cần tuyển thợ bột có kinh nghiệm, lương bao tối thiểu $140/ngày (kể cả mùa đông), over ăn chia. Thu nhập ổn định vào mùa đông. Xe đưa đón hàng ngày ở Keele/Wilson hoặc Jane/Finch. Xin gọi Nguyên: (647) 405-7292

error: Content is protected !!