Nails For You - Georgetown

Cần gấp thợ giỏi, biết everything, bao lương $140/ngày over ăn chia 6/4 và thợ chân tay nước, $100/ng, khu da trắng, lương và tip cao, pickup ở Bovaird / 410. Gọi: (416) 731-9833