Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails For You - Brantford

Tiệm trong Lynden Park Mall cần tuyển nam nữ thợ nail kinh nghiệm, tiệm thoáng, đông khách, chỗ làm thoải mái, yhu nhập ổn định & lâu dài. Xin gọi Megan: (519) 635-8398

error: Content is protected !!