Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails For You - Brampton Bovaird / McLauglin

Tiệm trong plaza Ample & Madarine, cần thợ nails biết làm tất cả cho tiệm đông khách, bảo đãm income cao, từ $1000-$1400/tuần, chổ làm thoải mái vui vẻ, giá cao, good tipsXin gọi: (647) 548-9356 (905) 455-8558

error: Content is protected !!