Nails For You - Brampton

Tiệm trong plaza Ample and Mandarin ở Bovaird/ McLaughlin. Tiệm rất đông khách, cần thợ nails có kinh nghiệm. Xin gọi: (647) 286-6264(905) 455-8558