Nails For You - Brampton

Verified

Tiệm rất đông khách, cần nữ thợ nails giỏi bio gel và thợ chân tay nước, full/part time, bao lương $120/ng tùy theo tay nghề over ăn chia, tip cao, chỗ làm vui vẻ,Xin gọi: (905) 840-4747 (416) 509-0750

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!