Nails For You - Brampton

Cần nữ thợ nails biết làm everything, bao lương từ $$150/ngày over ăn chia tùy theo tay nghề. Xin gọi Thoa: C: (905) 783-1706B: (905) 792-2653