Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails For You - Bovaird / McLauglin

Trong plaza Ample & Madarine, cần thợ nails biết everything, tiệm đông khách, bảo đảm income $1000-$1400/tuần, chỗ làm thoải mái vui vẻ, giá, tip cao.Xin gọi: (647) 286-6264 (905) 455-8558

error: Content is protected !!