Nails For You - Ancaster

Cần thợ nails biết everything và thợ chân tay nước, full/part-time, bao lương cao over ăn chia 6/4, chủ vui tính, dễ thương lượng. Xin gọi Cindy or Lynn: (905) 304-3889(519) 774-2983