Nails For You

1000 Gerrard Square St. E (trong Mall), cần tuyển thợ nail biết làm tất cả. Xin gọi Diane: (416) 466-6626(647) 504-9888