Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nails Collingwood

Verified

Cần thợ nails giỏi & thợ chân tay nước, lương bao $600-$1000/tuần over ăn chia, bao chổ ở gần tiệm. Xin gọi: (705) 293-2829 Text/Message: (416) 627-2520

error: Content is protected !!