TIN CẬP NHẬT

Nail Gallery - Keele / Wilson

Verified

Tiệm rất đông khách, cần thợ nhiều kinh nghiệm, tips cao, biết everything, eyelashed va threading, full/part-time, bao lương tuỳ theo tay nghề trên ăn chia 6/4, không kinh nghiệm miễn gọi.Xin gọi Kim: (647) 831-9979Châu: (416) 270-7088

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT