Nail For You - Whitby

Verified

Cần thợ nails và thợ chân tay nước có kinh nghiệm, bao lương $110 – $130/ngày over ăn chia 6/4 tùy theo tay nghề, đưa rước tại Jane /Finch or Jane / WilsonXin gọi: (416) 558-3968 (416) 276-6126

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!