TIN CẬP NHẬT

Nail For You in Shopper World Mall

Verified

Cần gấp nam nữ thợ nails có kinh nghiệm và trách nhiệm làm trong Mall busy, đông khách , chỗ làm vui vẽ ổn định, bao lương 100-120 ngày.Income ổn định tu $12-000 -$17-200 vào mùa đông .Llac : 647-924-1687

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT