Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nail Barrie

Cần thợ nails làm tay chân nước, shellac. Nếu biết tất cả càng tốt, full/part-time. Lương bao tuỳ theo tay nghề. Xin gọi: (647) 829-9297

error: Content is protected !!