Mississauga - North York

Cần 1 thợ nails và 1 thợ chân tay nước có kinh nghiệm, bao lương hay ăn chia tùy theo tay nghề, tiện đưa rướcXin gọi: (647) 858-1078