Mississauga - Hurontario / Queensway

2 phòng dành cho du học sinh, du lịch và độc thân, tiện bus, chợ, bệnh viện, bác sĩ, dọn vào anytime.Xin gọi: (416) 721-9208