Mississauga - Gần Square One

Cần nữ thợ nail gấp biết everything, income trên $1200/tuần, tiệm đông khách, tip hậu. Xin gọi:Hạnh: (647) 774-6767 Tina: (416) 996-6676