Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mississauga - Food Court

Verified

at Square One Shopping Centre. Nhà hàng chúng tôi cần tìm phụ bếp (kitchen helper), ưu tiên người có kinh nghiệm, để thương lượng giờ làm và tiền công. Xin gọi anh Hải (647) 296 8958

error: Content is protected !!