Walk out basement cho thuê, có bếp, máy giặt riêng.Xin gọi: (905) 819-7832