Mississauga / Brampton

Cần thợ nail nữ kinh nghiệm, biết waxing, bao lương cao hoặc ăn chia tùy theo tay nghề, khu da trắng, tip hậu.Xin gọi: C-(647) 680-0831(905) 970-0404

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!