Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mississauga

Cần thợ nails và thợ chân tay nước, bao lương hay ăn chia tuỳ theo tay nghề, chủ vui vẻ. Khu da trắng, tip cao. Xin gọi: (647) 705-6993(905) 812-2559

error: Content is protected !!