Mississauga

Cần thợ điều hành máy dưới 45 tuổi, trả lương cao, làm việc chăm chỉ để vận hành máy móc công ty, chỗ làm thân thiện, lương bắt đầu $19/hr. Xin gọi Phong: (647) 680-7767Resume to: omasnyk@nexal.ca