Mississauga

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm everything càng tốt, lương bao hay ăn chia tuỳ theo tay nghề, tiệm busy, đảm bảo income cao, việc làm ổn định, tiệm có làm dipping powder, sản phẩm mới đang thịnh hành, nếu ai chưa biết sẽ training,Xin gọi: (905) 306-9099 C- (647) 999-7962

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT