Mississauga

Verified

Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm bio gel, acrylic, waxing, mani & pedi, waxing, full/partime, lương bao từ $100-$120/ngày. Trên ăn chia. Xin gọi: (905) 290-1008 (647) 808-6430

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT