Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mississauga

Bsmt. 1 ph.mới, tiện nghi, 1 parking, lối đi riêng, cho nam nữ độc thân. Upstair 1 ph. cho nữ độc thân + parking. Welcome Sheridan College. Dọn vào anytime. Xin gọi Thanh: (647) 640-7947

error: Content is protected !!