Mississauga

Verified

Cần nữ thợ nails gấp, biết làm tất cả, full/part- time, bao lương $120/ngày over ăn chia 6/4,tiệm đông khách sang, good tip, nhận 1 học viên làm cho tiệm Xin gọi: (905) 855-1888sau 8pm: (416) 888-0189

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!