Mississauga

Cần gấp thợ nails biết làm móng bột và bio gel, khu da trắng, tiệm lâu năm, bao lương hoặc ăn chia, chộ làm vui vẻ. Xin gọi: (905) 271-9095 (416) 828-8857