Mississauga

Cần nữ thợ nails có kinh nghiệm, bio gel, acrylic, manicure, pedicure, waxing, lương bao hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi: (905) 290-1008 (647) 979-1188