Thời Báo Vietnamese Newspaper

Mini Mart - Downtown Toronto

Cần sang tiệm, giá rent rẻ, vì thiếu người trông coi, địa điểm đẹp, khách ổn định, thu nhập tốt, giá cả thương lượng. Xin gọi: (647) 882-0981

error: Content is protected !!